Mineulykke i Thyborøn den 3 juni 1940

Mineulykke i Thyborøn den 3. juni 1940

Da de tyske tropper kom til Thyborøn 9. og 10. april 1940, var der mange hundrede mand, der skulle have tag over hovedet. De lagde beslag på alt, hvad der kunne bruges til indkvartering af soldater, også skolen i den gamle by. Det var nogle ganske unge marinesoldater som blev stationeret der.

De var tilsyneladende godt tilfreds med fataliteterne og ville lave lidt hygge omkring stedet, så de tog til stranden for at finde lidt forskelligt. De fandt en bøje, som de tog med ned til skolen, de ville bruge den som en skulptur.

Hvad de ikke viste var, at denne type sprængbøjer ville detonere, hvis den blev stillet lodret, efter at en smeltesikring var oplyst i saltvand.

Soldaterne satte bøjen på plads foran skolen og den sprang øjeblikkelig. Et par af soldaterne døde øjeblikkelig, mens 5 andre blev hårdt såret. Da der hverken var læge eller sygehus i Thyborøn, skulle de fragtes til Lemvig sygehus og der havde man ikke kapacitet til alle de sårede, så en skulle videre til Holstebro sygehus. I alt døde 7 tyske soldater ved eksplosionen.

Soldaterne blev alle begravet på Holstebro kirkegård og på Thyborøn kirkegård var der en periode også en mindesten over dem. Da tyskerne igen forlod Thyborøn i 1945, lå der en krans af mindesten på ulykkesstedet, men er også blevet fjernet.

Soldaterne var:

Rolf Dressler på 21 år og Friedrich Scharnberg på 29 år, der døde den 3. juni i Thyborøn.

Hermann Kedenbürg på 36 år, der døde den 4. juni i Thyborøn.

Alfred Kahl på 25 år, der døde den 3. juni på Lemvig sygehus.

Hans Krüse på 28 år, der døde den 4. juni på Lemvig sygehus.

Franz Cymütta på 27 år, der døde den 5. juni på Lemvig sygehus.

Gustav Bönsch på 27 år, der døde den 5. juni på Holstebro sygehus.