Mineulykke i Thyborøn den 18 maj 1919

Mineulykke i Thyborøn den 18. maj 1919, kl. 19:30

En matros på redningsbåden Vesterhavet, var ude at gå en tur langs havet lørdag eftermiddag, da han på høfde 56 så en stump af en ankertrosse, der lå ind over høfdeblokken. Han begyndte at hale i den og det viste sig, at der til trossen var knyttet et cylinderformet hylster på omkring en halv meters længde og omkring 10 cm i diameter. Han tog den med sig, men fik besked af redningsskibets kaptajn, at han skulle aflevere den til sognefoged Anders Christensen. Sognefogeden kunne se at det var en tændmekanisme til en mine og gemte den i sandet i klitterne, han kontaktede en minør, som skulle tilintetgøre den. Sognefogeden forbød alle at nærme sig cylinderen, der efter hans mening kunne indeholde sprængstof.

Alligevel havde Simon Christensen taget røret med hjem og lagt det op på loftet. Simon boede på Vesterhavsgade 122 i Thyborøn. Her ville han undersøge cylinderen lidt nærmere. Da Simon var ved at undersøge hvad det var, kom hans fiskerkammerat op til ham, de skulle lige planlægge sejltiden i morgen og samtidig kom hans hustru og hans søn også derop, for at han skulle komme ned og spise.

I det samme sprænger cylinderen og der lyder et gevaldig brag over hele Thyborøn, tagsten flyver rundt og den vestlige gavl af huset vælter ud. Da folk kommer løbende, hørte man råb om hjælp fra husets loft. Her finder man husets ejer Simon Christensen, der lå med brud på lemmerne og brandsår i hovedet, han var ved bevidstheden, da man fandt ham, men udåndede kort efter. Man finder Simons hustru og søn døde på loftet og endelig finder man den unge fisker Mads Jensen.

Mads havde brandsår i ansigtet, i halsen havde han et stort sår, venstre arm var revet af ved albuen, højre hånd var knust og brystkassen var flået i stykker. Den stakkels mand var ved bevidstheden og led frygtelige smerter, man fik ham ned fra loftet og lagt ham på en båre. På ved hen til toget, som skulle transportere ham til Lemvig sygehus, udåndede han.

I huset var der flere personer (som var venner og familie) tilstede da cylinderen sprang, de var nede i stuen og ingen af disse kom noget til. Huset derimod tog meget skade, foruden tagsten, gavl og vinduerne, fald kalkpudset fra loftet ned og væggene slog revner. Træspærrerne, hanebjælker, lægter var splintret og indboet var kastet rundt.

Man fik aldrig svar på, hvorfor Simon tog cylinder med hjem.

Kilde: Lemvig folkeblad

De døde var: Fisker Simon Bruun Christensen på 31 år, hans hustru Jenny Kirstine Mariane Struckmann på 29 år, deres søn Jens Christian Christensen på 9 år og fisker Mads Jensen på 18 år.