Så er det igen tid til fornyelse af medlemskab

Vil I støtte driften af lokalarkivet, så bliv medlem.
Kontingent for 2021 er 100,- kr.
Betaling kan ske til Vestjysk bank – konto nr. 7730 – 1353874 eller MobilePay 59206
Husk at påføre navn og adresse
Og I kan også betale på arkivet.

Arkivet takker alle som støttede arkivet sidste år, både virksomheder og private – TAK, uden jer var der ingen arkiv.

Vi håber at I forsat vil støtte arkivet.