Kalendere

Arkivet udgiver hvert år en lokalhistorisk kalender med forskellige temaer. Kalenderne indeholder – med få undtagelser – billeder fra arkivets samlinger.

Prisen for kalenderen 2024 – 100,- kr.

Kalenderen kan købes på arkivet,

Vi sender gerne kalendere til interesserede. Pris: kalenderens pris + porto.