Film fra egnen

Thyborøn og Harboøre http://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/thyboron

Stranding ved Harboøre http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/56542.aspx?id=56542

VLTJ https://www.youtube.com/watch?v=iribFnnG-UQ

Fortællinger fra Thyborøn med/af Christian Winkel Olesen og Kaj Bruun Thyborønhistorier