Forfatter Arkiver: Christian Møller

Cheminova 70 år på Tangen

I forbindelse med Løvfaldsmessen i Harboøre Centeret, har lokalarkivet lavet en udstilling om Cheminova. Udstillingen viser Cheminovas udvikling og arkivets kalender for 2023 omhandler også Cheminova. I 1952 påbegyndte Cheminova at bygge den første fabrik langs den nye landevej til Thyborøn, lige op til Rønland. Samtidig med at Cheminova byggede produktionsanlæg og administrationsbygning langs den […]

Invitation

Onsdag den 22. juni 2022, klokken 10:30 er der indvielse af Bedehuset på Normarkvej, ved pumpestationen på Ejerlaget Norets grund. Efter endt flytning og restaurering af Bedehuset er alle velkommen til en lille indvielse. Efter indvielsen vil der være hotdogs til alle. Med venlig hilsen arbejdsgruppen: Mette Lund Andersen, Lemvig museum, Karsten Christensen, præst i […]

Generalforsamling

Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre-Engbjerg afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 21. marts 2022, kl. 19:00 i Lokalarkivets lokaler. Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Vel mødt Bestyrelsen

Film om fiskeri

Arkivet viser film onsdag den 23. februar 2022 på arkivet. Filmen vises klokken 10:00 og igen klokken 19:30 og der er fri entre. Filmen omhandler; Thyborøn fri 26 januar 1946. Som var samlet sejlads til København med L 254 Marie Winkel ført af ejer og skipper Harald Winkel Thyborøn, som admiralskib. Fortalt af skuespiller Kaj […]

Godt Nytår

Og så er det igen tid til fornyelse af medlemskab Vil I støtte driften af lokalarkivet, så bliv medlem.Kontingent for 2022 er 100,- kr.Betaling kan ske til Vestjysk bank – konto nr. 7730 – 1353874 eller MobilePay 59206Husk at påføre navn og adresseOg I kan også betale på arkivet. Arkivet takker alle som støttede arkivet sidste […]