Forfatter Arkiver: Christian Møller

Stormfloden i 1825

Lokalarkivet arrangerer foredrag om stormfloden i 1825, torsdag den 2. november klokken 19:00 i Harboøre Centeret. Det er Inger Bjørn Knudsen, museumsinspektør på Lemvig Museum som fortæller: ”Ogsaa paa Harboøer har Havet anrettet store Ødelæggelser, idet det paa flere Puncter, og i større Strækninger, har gjennembrudt Klitbankerne og bortskyllet disse saa aldeles.” Sådan beskrev amtmand […]

Arrangementer

Så er forårets arrangementer overstået, og det var en del. I januar havde arkivet besøg af Dagcenteret i Harboøre, som hørte lidt om forretninger i Lemvig, Thyborøn og Harboøre. I februar viste vi først film to gange på arkivet, som omhandlede fiskeri og senere i februar havde vi et foredrag om at skrive erindringer. I […]