Arkivets opgave

Vores opgave er at bevare lokalhistorien, ved at indsamle, registrere og stille det indsamlede til rådighed for offentligheden efter gældende regler.

Alle er velkommen på arkivet, har du interesse i lokalhistorie, slægtsforskning eller noget helt tredje, så besøg lokalarkivet.

Arkivets samlinger er offentlig tilgængelige og vi følger de samme tilgængelighedsregler som landsarkiverne. Arkivlederen har ret og pligt til at lukke af for adgang til arkivalier, der måtte komme for tæt på enkeltpersoners privatliv. Besøgende har derfor ikke adgang til, på egen hånd, at gennemgå magasinerne.

Lokalarkivets medarbejdere har tavshedspligt i forhold til ikke at måtte videregive fortrolige oplysninger, de har fået kendskab til på arkivet.