Stormfloden i 1825

Lokalarkivet arrangerer foredrag om stormfloden i 1825, torsdag den 2. november klokken 19:00 i Harboøre Centeret. Det er Inger Bjørn Knudsen, museumsinspektør på Lemvig Museum som fortæller: ”Ogsaa paa Harboøer har Havet anrettet store Ødelæggelser, idet det paa flere Puncter, og i større Strækninger, har gjennembrudt Klitbankerne og bortskyllet disse saa aldeles.” Sådan beskrev amtmand […]

Kirkebøger

Nu kan man downloade Harboøres gamle kirkebøger på vores hjemmeside. Under fanen kirkebøger. Bøgerne er renskrevne, så de er til at læse. Det drejer sig om Harboøre kirkebog 1738-1779 sydlig, Harboøre kirkebog 1738-1779 nordlig, Engbjerg kirkebog 1738-1779 og Harboøre kirkebog 1779-1816. – god fornøjelse

Arrangementer

Så er forårets arrangementer overstået, og det var en del. I januar havde arkivet besøg af Dagcenteret i Harboøre, som hørte lidt om forretninger i Lemvig, Thyborøn og Harboøre. I februar viste vi først film to gange på arkivet, som omhandlede fiskeri og senere i februar havde vi et foredrag om at skrive erindringer. I […]