Generalforsamling

Lokalarkivet afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

tirsdag den 19. marts 2024, kl. 19:00 i Lokalarkivets lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt Bestyrelsen