Stormfloden i 1825

Lokalarkivet arrangerer foredrag om stormfloden i 1825, torsdag den 2. november klokken 19:00 i Harboøre Centeret.

Det er Inger Bjørn Knudsen, museumsinspektør på Lemvig Museum som fortæller:

Ogsaa paa Harboøer har Havet anrettet store Ødelæggelser, idet det paa flere Puncter, og i større Strækninger, har gjennembrudt Klitbankerne og bortskyllet disse saa aldeles.” Sådan beskrev amtmand Lorentz fra Ringkøbing situationen efter stormfloden i februar 1825. Han tilføjede, at der nu ”intet videre Værn” var mod nye oversvømmelser, og han beretter videre om, hvordan vand, sand og grus havde ødelagt ejendomme, redskaber, fiskerbåde, enge og marker.
Inger Bjørn Knudsen fortæller om dengang i 1825, da havet brød igennem Limfjordstangen og afbrød landevejen mellem Lemvig og Thisted, og om hvordan hele 150 indbyggere i Harboøre Sogn led skade og modtog – større eller mindre – skadeserstatninger fra staten.

Arrangementet er gratis, man møder bare op.