Generalforsamling

Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre-Engbjerg

afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag den 21. marts 2022, kl. 19:00 i Lokalarkivets lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen