Generalforsamling

Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre-Engbjerg

afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag den 28. juni 2021, kl. 19:00

i Lokalarkivets lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde

senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen