Lokalarkivets udstilling om høfde 42

Da vi har høfde 42 i vores område og da der er blevet bevilliget penge til oprensning, besluttede vi at lave en udstilling om høfde 42.

Efter en gennemgang af arkivets billeder kunne vi konstatere, at vi ikke havde ret mange billeder af høfde 42. Derfor kontaktede vi Bjarne Hansen for at høre hvad han lå inde med. Han fandt en del materiale, som arkivet ikke havde. Ud fra det og det vi selv havde, kunne vi lave 6 plancher, som fortæller høfde 42’s historie. Plancherne er i store træk billeder med en lille tekst.

Udstillingen bliver sat op i Lokalarkivets bygning i Thyborøn (en af ”De Røde Huse” ved siden af Sea War Museum). Udstillingen kan ses i museets åbningstid og der er fri entre.

Indvielsen af udstillingen bliver mandag den 7. juni ca. kl. 14:30, hvor vores borgmester Erik Flyvholm og Bjarne Hansen vil sige et par ord. Snoren vil derefter blive klippet af miljøminister Lea Wermelin, Pia Olsen Dyhr, Signe Munk og borgmester Erik Flyvholm.

Alle er velkommen