Generalforsamling

Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre-Engbjerg 

afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag den 2. marts 2020, kl. 19:30 i Lokalarkivets lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen