Harboøre Sogns Sparekasses almennyttige fond

Vi vil igen gerne sige tak til Harboøre sogns sparekasses almennyttige fond, for at de også i år har uddelt penge til Lokalarkivet. Det er jo en rigtig dejlig tradition at være en del af. Så rigtig mange tak til fonden.