Bogudgivelse

img_0341

SKIB – FISK – SJÆL

I 1988 udkom SKIB – FISK – SJÆL Fiskerdagbøger fra Harboøre, bind 1 og som Anders Vrist Langer skrev i 2000:

I forordet side 7 læses: Nærværende bind vil blive fulgt op af bind 2, som i mere beskeden typografi indeholder selve dagbogsmaterialet.

Det skete desværre ikke – desværre, bl.a. fordi adskillige henvisninger i bind 1 forudsætter en udgivelse af selve dagbogsteksten og en nærmere beskrivelse af den og dens forfatter.

V. Langer afgik ved døden i 2003. Han nåede således ikke at se bind 2 af Skib-Fisk-Sjæl udkomme som bog. Til familien og særligt interesserede havde han i 2000 ladet fremstille et lille antal særtryk af det færdige manuskript.

Disse tryk er sjældne og eftertragtede. Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre-Engbjerg har nu besluttet at udgive bind 2 i bogform som det vigtige supplement til bind 1, der er tale om. Samtidig betragter Lokalarkivet udgivelsen som en kærkommen lejlighed til at mindes A. V. Langer som den lokalhistoriker i særklasse og støtte til Lokalarkivet, han var.

Som ved særtrykkene fra 2000 er dagbøgernes stavemåde og tegnsætning bibeholdt. Samme illustrationer som anvendt i 2000 tilstræbes benyttet.

Bogen kan købes på Lokalarkivet i Harboøre og hos Lemvig boghandel fra torsdag den 15. december.