Nyt

NYT – NYT

Nu kan man også betale med MobilePay og Swipp på arkivet

Vil i støtte driften af lokalarkivet, så bliv medlem.
Kontingent for 2016 er 100,- kr.

MobilePay eller Swipp på 20 97 54 15
Betaling til Vestjysk bank – konto nr. 7730 – 1353874
Husk at påføre navn og adresse,
PS: I kan også betale på arkivet.