Julen 2015

Vi vil igen gerne sige tak til Harboøre sogns sparekasses almennyttige fond, for at de også i år har uddelt penge til Lokalarkivet. Det er jo en rigtig dejlig tradition at være en del af. Så rigtig mange tak til fonden.

Lokalarkivet ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.