Generalforsamling 2015

Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre-Engbjerg afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag den 16. marts 2015, klokken 19:30 i lokalarkivets lokaler.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Vel mødt – Bestyrelsen