Kontigent 2015

Vil i støtte driften af lokalarkivet, så bliv medlem.
Kontigent for 2015 er 100,- kr.
Betaling til Vestjysk bank – konto nr. 7730 – 1353874
Husk at påføre navn og adresse,
i kan også betale på arkivet.
Vi takker alle som støttede os sidste år og håber i forsat vil gøre det, for det koster jo lidt at drive et arkiv.