Kontigent 2014

Vil i støtte driften af lokalarkivet, så bliv medlem. Kontingentet for 2014 er 100,00 kr. Betaling til Vestjysk Bank – konto nr. 7730 – 1353874 Husk at påføre navn og adresse, i kan også betale på arkivet. Vi vil også gerne have jeres mail – adresse, da vi fremadrettet vil sende meddelelser denne vej.