Forfatter Arkiver: Christian Møller

Generalforsamling

Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre-Engbjerg afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 28. juni 2021, kl. 19:00 i Lokalarkivets lokaler. Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Vel mødt Bestyrelsen

Udstilling

Mandag eftermiddag fik vi indviet vores nye udstilling om høfde 42. Indvielsen var ikke helt ”normalt”, da vi både havde taler og en rød snor. Efter af arkivleder Christian Møller havde budt velkommen, talte Bjarne Hansen, derefter Borgmester Erik Flyvholm, Miljøminister Lea Wermelin, Pia Olsen Dyhr og sidst Signe Munk. Snoren blev klippet af Borgmester […]

Åben

Nu må arkivet igen holde åbent for offentligheden. Besøgende i arkivet skal kunne forevise et coronapas ved stikprøvekontrol. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. Besøgende skal også bære mundbind eller visir.

Strandinger langs kysten

“Strandinger langs kysten” er titlen på vores nye bog. Bogen indeholder fortællinger på strandinger, på strækningen Vejlby i syd til Thyborøn i nord. Bogen omhandler en kort beskrivelse af skibet, last og personer. Nogle har en lidt længere beskrivelse af forløbet. På kysten er strandet både store og små skibe, den største er fregatten Alexander […]