Aktiviteter af lokalarkivet

30. januar 2023, får arkivet besøg af Harboøre Dagcenter

13. februar 2023, film om jomfruhummerfiskeri og hajfiskeri

21. februar 2023, Erindringsskrivning – hvordan gribes det an?

14. marts 2023, får arkivet besøg af Harboøre husholdningsforening

22. marts 2023, arkivet besøger Thyborøn plejehjem, for at vise film.

efterår – foredrag om stormfloden 1825